Del av betongmuren. Text i bild: "här kommer det snart bli jättesnyggt".

Fem konstnärer gör muralmålning i Skeppsbron

Konstverk sätter färg på Cementgatan redan under byggstadiet.

På Cementgatan, längs med de nya bostäderna i kvarter 3 i Skeppsbron, står en 50 m. lång betongvägg. Den fungerar som en skärm mot intilliggande byggområde. Betongväggen är i dagsläget grå och trist, men det blir det snart ändring på!

Från trist betongvägg till färgsprakande konstverk i fem delar.

I slutet av juni kommer nämligen fem väletablerade konstnärer till Skeppsbron och målar varsin muralmålning. Väggen delas in i fem olika delar, där varje konstnär får 10 meter att skapa sitt konstverk och sätta sin unika prägel på.

Betongväggen vid Cementgatan är inte permanent, men kommer få finnas där ett par år. Muralmålningarna blir därför ett ”tillfälligt”, föränderligt och levande inslag i stadsbilden.

- För oss är det viktigt att få in konst och kultur tidigt i stadsutvecklingen. Muralmålningen vid Cementgatan tror vi blir ett kul och viktigt inslag redan nu under byggtiden, säger Katarina Bröms VD för SMUAB.

Se konstnärerna jobba live!

Vi vill starkt rekommendera er att uppleva muralmålningen live och se konsten växa fram på plats. Det är verkligen något alldeles extra.

Välkommen att besöka Cementgatan mellan den 30 juni och 2 juli. Konstnärerna som kommer till Skeppsbron är:

Varje konstnär har ett alldeles eget unikt utryck. Vi är så nyfikna på att se hur muralmålningarna kommer te sig sida vid sida.

Del av en större satsning på konst i Södra Munksjön.

Muralmålningen vid Cementgatan kan man säga är en liten smygstart på den stora och ambitiösa satsning på konst som SMUAB gör tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen på Jönköpings kommun för hela Södra Munksjön.

Vi arbetar just nu tillsammans fram en övergripande konststrategi för hela Södra Munksjön. Strategin ska vara ett dokument som ger visioner, inspiration och riktlinjer för olika kommande konstprojekt i området. Ursprunget till konststrategin är det ambitiösa avtalet mellan SMUAB och kommunen om att 1% av den totala byggkostnaden för allmän platsmark ska avsättas till konst i det offentliga rummet.