Delar av en stor kontorsbyggnad med guldig fasad och stora fönster syns, liksom en byggkran och pågående uppbyggnad av ett bostadsrätts-hus. 

Första flytten till Skeppsbron

Historisk händelse för området när Jordbruksverket och Skogstyrelsen flyttar till sina nya kontor.

I förra veckan gick de första flyttlassen till Jordbruksverkets och Skogstyrelsens nya lokaler i Skeppsbron. De flyttar alltså till den stora guldfärgade byggnaden precis vid Munksjöns strandkant. En historisk händelse för Skeppsbron eftersom det är första inflyttningen till ett av de nya kvarteren på området. Annes Husman blir den aktör som kommer driva restaurangen i byggnaden. Planen är att även de flyttar in i vår.

Den officiella inflyttningsdagen för Jordbruksverket och Skogstyrelsen är den 23 mars. Eftersom alla medarbetare som kan arbeta hemifrån fortfarande gör det, kommer dock relativt få personer vara på plats i byggnaden den första tiden.

Miljöcertifierad byggnad

Jordbruksverket beskriver i ett pressmeddelande att höga krav på hållbarhet varit en röd tråd i hela arbetet med flytten. Fastigheten är miljöcertifierad enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och de återanvänder värmen från fastighetens datorhallar. Flera av byggnadens tak har sedumtak samt högar med död ved som ska kunna bidra till den biologiska mångfalden. På taken finns även bikupor.

Varmt välkomna till Södra Munksjön!

Varmt välkomna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen till era nya arbetsplatser, och Annes Husman till er nya restaurang! Vi hoppas att ni kommer trivas i Skeppsbron och i Södra Munksjön.

Läs mer om Jordbruksverkets och skogstyrelsens flytt här. Länk till annan webbplats.