Körfält för biltrafik stängs av i Skeppsbron

Den 1 juni kommer ett körfält i norrgående riktning på Jordbrovägen att behöva stängas av. Avstängningen beror på att byggnadsarbeten ska ske i närheten av vägen. Av säkerhetsskäl behöver därför området precis utanför stängas av under tiden.

Det händer mycket i Skeppsbron just nu. I kvarter 4 pågår byggnation av parkeringshus, mataffär, träningsanläggning, förskola och kontor. Kvarterets västra fasad löper längs med Jordbrovägen och fasadarbeten kommer ske i närheten av den befintliga gång- och cykelvägen. För att man ska kunna passera på ett säkert sätt även under tiden dessa arbeten pågår måste ett körfält i norrgående riktning stängas av för biltrafik. Istället används det avstängda körfältet för gång- och cykel. Körfälten i södergående riktning påverkas inte av avstängningen.

Avstängningen påbörjas 1 juni och beräknas pågå fram till september.

Vi ber om ursäkt för de bekymmer som det kan innebära men hoppas på er förståelse!

I kartbilden finns markerat hur gång- och cykeltrafik kan ta sig fram (gult) i området, hur det norrgående körfältet för biltrafik dras om (orange och vitt) samt var busshållplatserna i området är placerade.

Karta med markeringar som visar att ett av de norrgående körfälten på Jordbrovägen är avstängt precis efter Jorbrorondellen. Där körfältet är avstängt ges istället plats för GC-väg. 

Karta som förenklat visar på vilken sträcka som det ena norrgående körfältet är avstängt. Klicka på bilden för att se den i helskärm.