Visionsbild Skeppsbroparken

Visionsbild Skeppsbroparken

Nu stängs delar av promenaden runt Munksjön av

Som många säkert märkt och som tidigare meddelats har delar av promenaden runt Munksjön delvis varit avstängd under en tid. Nu går arbetet med sanering, pålning och anläggning in i nästa skede och etappen stängs nu av i cirka 2 år.

Arbetet med Skeppsbron pågår för fullt och förutom byggnation så förbereds och anläggs nu också vägar och grundarbeten för parken. Sanering av parkområdet ska göras, ledningar ska grävas ner, nya gator, bland annat den nya Skeppsbrogatan, ska byggas och regnvatten ska ledas bort under marken.
Det nya parkområdet, som ska ligga ner mot strandkanten, ska sedan anläggas och bli en stor, grön lummig park med lekparker, bryggor ut i vattnet och ytor att umgås på med grillplatser och annat.

Mycket av åtgärderna görs i närheten av gång- och cykelvägen utmed strandkanten vilket gör att det finns risker med att folk passerar så nära arbetsområdet. Avstängningen förväntas pågå i cirka 2 år och under tiden kommer man att behöva passera på vägarna runt Skeppsbron. Omledningen kommer dock att ändras och justeras i takt med att området växer fram och förändras.

- Vi önskade att vi skulle slippa stänga av parken under en längre tid. Tyvärr går inte det utan vi är tvungna att stänga av gångvägen. Vi kommer under hela avstängningen arbeta med att hitta så bra alternativ som möjligt så att folk fortfarande kan gå utmed Munksjön, säger Henrik Gustafsson, vd på Södra Munksjön Utvecklings AB.

De kravallstaket som använts fram tills nu som avspärrning kommer ersättas med höga staket för den längre avstängningen. Ett stort problem hittills har varit att folk inte respekterar avspärrningarna utan helt enkelt flyttar på dessa eller passerar runt. Man hoppas nu att de mer permanenta avspärrningarna ska få folk att förstå vikten av att respektera detta.

- Vi hoppas att folk förstår att vi inte stänger av för att vi tycker det är kul. Det är en arbetsplats här inne med maskiner som passerar och inte alls en miljö som privatpersoner kan vistas i för tillfället. Att ta sig in på området kan vara förenat med stor fara om man inte arbetar och vet exakt vad som händer här inne, fortsätter Henrik.

Till att börja med kommer gång- och cykelvägen ledas om enligt bifogad karta. Från SMUABs del arbetar man kontinuerligt med att hitta lösningar för att skapa bra och hållbara alternativ till dagens promenad fram till dess att parken kan öppna.