Blå platta med gul och vit text: "dags att parkera rätt! För allas säkerhet".

Översyn parkering i Skeppsbron

En översyn av parkering i området leder till uppdaterad skyltning och bättre säkerhet.

Sedan en kort tid tillbaka pågår en översyn över parkeringssituationen på gatorna i Skeppsbron. Främst rör detta gatorna runt kvarter 3: Cementgatan, Oskarshallsgatan och gatan framför Jordbruksverkets och Skogstyrelsens kontor.

Ett litet antal korttidsparkeringar kommer finnas. I övrigt råder parkeringsförbud på gatorna.

Parkera rätt - för allas säkerhet

Resultatet av översynen blir uppdaterad parkeringsskyltning och att parkeringsvakter kan avgiftsbelägga felparkeringar. Detta görs för att säkerställa säkerheten, tex. genom att räddningsfordon ska kunna komma fram till bostäderna och kontoren. Vänligen följ aktuell skyltning för allas säkerhet.

Sammanfattning av aktuella parkeringar i Skeppsbron

Förutom korttidsparkeringarna på gator finns två tillfälliga parkeringsytor i Skeppsbron.

Här hittar du en sammanfattning av aktuell parkeringssituation i Skeppsbron.

Frågor om parkeringsavgifter, ”p-böter” eller abonnemang?

Viktigt! Parkeringsenheten på Jönköpings kommun ansvarar för allt som har med avgifter, abonnemangskort, felparkeringar och liknande att göra.

Vid frågor: Läs mer på kommunens webbplats www.jonkoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring kommunens kontaktcenter på 036-10 50 00.