Illustrerad karta över kvarteren i den västra delen i Skeppsbron. Kvarteren ligger som ett rutnät i två rader längs med Munksjöns södra strand. Den norra raden har kvartersnummer 3, 5, 7, 9, & 11 från vänster räknat. Den södra rader har kvarternummer: 4, 6, 8 & 10 från vänster räknat.

Skiss över kvarteren i den västra delen av Skeppsbron. Klicka gärna på bilden för att se den större.

Kvarteren i västra Skeppsbron

Nu händer det grejer! Kvarteren i den västra delen av Skeppsbron håller antingen på att byggas, är ute till försäljning eller är mitt i slutplanerings-stadiet. Läs mer om hur kvarteren ska bli genom att klicka på ett av dem i listan.