Visionsbild som visar en del av förskolans gård i kvarteret. Barn leker, cyklar, springer osv. Man ser både mycket grönska och hårda ytor i bilden. Ett pergolatak syns också. 

Kvarter 4 - "Övertaget"

Kvarter 4 är en hörnsten i Skeppsbron. Här finns inga bostäder, men däremot andra viktiga funktioner för en väl fungerande stadsdel.

Byggstart: 2020

Färdigställt: 2022-2023

Ansvariga aktörer: JKPG Fast, Jönköpings kommun, Skanska, Lidl

För att Skeppsbron ska bli en levande och bra stadsdel att bo och vistas i krävs många funktioner som gör vardagen och livet enkelt. I kvarter 4 finns en mängd sådana, eller vad sägs om parkeringshus, mataffär, förskola och gym?

Matvaruaffär, träningsanläggning och parkeringshus

Parkeringshuset kommer byggas av det kommunala bolaget JKPG Fast. Den här delen av kvarteret blir åtta våningar högt och kommer till stor del också bli en ljudbarriär mot Jordbrovägen. Parkeringshuset kommer inrymma ca 550 platser. För att anpassa huset till framtiden kommer man redan nu möjliggöra för att kunna anpassa 50% av alla platser till elbilar om det behövs.

Friskis Jönköping etablerar en träningsanläggning i bottenvåningen på samma byggnad som
parkeringshuset vilket blir ett bra tillskott till stadsdelen med möjligheten att enkelt kunna ta sig till gymmet.

I bottenvåningen mot Jordbrovägen ska även Lidl etablera en matvaruaffär på en total yta om 2 800 m2. Sedan Lidl etablerade sig i Sverige 2003 har de vuxit starkt och har idag 194 butiker runt om i Sverige.

Kvarterets del mot Kämpevägen kommer Skanska bygga och där planeras för 12 000 m2 kontor. Även denna del är åtta våningar hög och kommer vara den del man möts av från Jordbrorondellen.

Förskola med unik gård för 90 barn

I kvartersdelen som ligger placerad mot bostadshusen och Oskarshallsgatan bygger Jönköpings kommun lokaler som ska inrymma både en förskola och plats för några enheter på kommunens förvaltningar. Denna del blir lägre, i fyra våningar, och i förskolan ska det finnas plats för totalt 90 barn. Förskolan kommer ligga på våning 1 och 2 med ingång från Oskarshallsgatan. Gården till förskolan blir speciell eftersom den kommer ligga på våning 2, alltså inte i gatuplan. Resten av
lokalerna kommer någon av kommunens enheter använda som kontor och till viss del lager. Från Markstensgatan kommer man kunna ta emot leveranser och även korttidsparkera.

Kvarter 4 blir ett kvarter med många olika verksamheter som kommer ändra stadsbilden i Skeppsbron och vid Jordbrorondellen. Start av byggnationen är hösten 2020 och kvarteret beräknas stå klart årsskiftet 2022-2023.