Visionsbild som visar en del av förskolans gård i kvarteret. Barn leker, cyklar, springer osv. Man ser både mycket grönska och hårda ytor i bilden. Ett pergolatak syns också. 

Kvarter 4 - "Övertaget"

Kvarter 4 är en hörnsten i Skeppsbron. Här finns inga bostäder, men däremot andra viktiga funktioner för en väl fungerande stadsdel.

Byggstart: 2020

Färdigställs i etapper: 2022-2024

Ansvariga aktörer: JKPG Fast, Jönköpings kommun, Skanska, Lidl

För att Skeppsbron ska bli en levande och bra stadsdel att bo och vistas i krävs många funktioner som gör vardagen och livet enkelt. I kvarter 4 finns en mängd sådana, eller vad sägs om parkeringshus, mataffär, förskola och gym?

Matvaruaffär, träningsanläggning och parkeringshus

Parkeringshuset kommer byggas av det kommunala bolaget JKPG Fast. Den här delen av kvarteret blir åtta våningar högt och kommer till stor del också bli en ljudbarriär mot Jordbrovägen. Parkeringshuset kommer inrymma ca 600 platser. För att anpassa huset till framtiden kommer man redan nu möjliggöra för att kunna anpassa 50% av alla platser till elbilar om det behövs.

Friskis Jönköping etablerar en träningsanläggning i bottenvåningen på samma byggnad som
parkeringshuset vilket blir ett bra tillskott till stadsdelen med möjligheten att enkelt kunna ta sig till gymmet.

I bottenvåningen mot Jordbrovägen ska även Lidl etablera en matvaruaffär på en total yta om 2 800 m2. Sedan Lidl etablerade sig i Sverige 2003 har de vuxit starkt och har idag 194 butiker runt om i Sverige.

Förskola med unik gård för 90 barn

I kvartersdelen som ligger placerad mot bostadshusen och Oskarshallsgatan bygger Jönköpings kommun lokaler som ska inrymma både en förskola och plats för några enheter på kommunens förvaltningar. Denna del blir lägre, i fyra våningar, och i förskolan ska det finnas plats för totalt 90 barn. Förskolan kommer ligga på våning 1 och 2 med ingång från Oskarshallsgatan. Gården till förskolan blir speciell eftersom den kommer ligga på våning 2, alltså inte i gatuplan. Resten av
lokalerna kommer någon av kommunens enheter använda som kontor och till viss del lager. Från Markstensgatan kommer man kunna ta emot leveranser och även korttidsparkera.

Kontor med livfull bottenvåning

Kvarterets del mot Kämpeavenyn  Öppnas i nytt fönster.kommer Skanska bygga och där planeras för 12 000 m2 kontor för drygt 500 medarbetare.

Det 8 våningar höga huset byggs i klimatsmart trästomme. Det gör att byggnaden möter samtidens krav på en ökad miljömedvetenhet samtidigt som det kommer att vara ett modernt och flexibelt kontor. I bottenvåningen kommer det även ligga en restaurang och en butik.

Tidplan

Kvarter 4 blir ett kvarter med många olika verksamheter som kommer ändra stadsbilden i Skeppsbron och vid Jordbrorondellen. Start av byggnationen är hösten 2020 och stora delar av kvarteret beräknas stå klart årsskiftet 2022-2023. Skanskas kontor beräknas vara färdigställt sommaren 2024.