Representanter från Skanska, HSB och SMUAB

Vi utvecklar Skeppsbron tillsammans

Den 21/3 avslöjades vilka som ska vara med och bygga Jönköpings nya stadsdel-Skeppsbron. Det blir till att börja med tre bolag – HSB, Skanska och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Vid en presskonferens hos Södra Munksjön avslöjades vilka som ska vara med och utveckla och bygga Skeppsbron. Arbetet med detaljplanen har pågått under lång tid och vann den 16/3 laga kraft. Det innebär att man nu är redo att börja det faktiska byggandet och inom kort sätta spaden i marken.

SMUAB leder arbetet i Södra Munksjön och eftersom de inte äger all mark själva har man samarbetat med de befintliga fastighetsägarna i området.

- Egentligen har vi haft ett blankt papper att börja ifrån och vi har tillsammans utvecklat allt från hållbarhetsprogram till kvartersindelning, säger Henrik Gustafsson, vd för Södra Munksjön Utvecklings AB.

- Det är ett unikt samarbete för Jönköping att man gör på det här sättet, fortsätter han.

Utav SMUABs tre kvarter kommer man själva inte bygga sina kvarter utan kommer gå ut på markanvisningstävling med två av dessa, vilket innebär att det kan komma till ytterligare samarbetspartners. I det tredje kvarteret finns plats för förskola, parkeringshus och kontor.

I HSBs kvarter räknar man med att bygga 400 lägenheter, varav 40 av dessa blir trygghetsboenden med större gemensamma ytor och en bovärd.

- Vi ser ju oss själva som samhällsbyggare och vårt mål att bygga för hela livet, säger Elin Carlholt, marknadschef på HSB Göta.

Just nu ritar man på kvarteren men man vet så mycket som att kvarteren blir i tegel. HSB räknar med byggstart under 2019.

Skanskas planer i området börjar med att utveckla kontor som ska vara miljöcertifierat med bland annat solceller på taket .

- Det här är ett bra sätt att vara med och utveckla Jönköping och Skeppsbron. Det närmsta halvåret kommer det hända mycket i området, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare på Skanska.

För bostadsdelen räknar Skanska med att till att börja med bygga 65 lägenheter i samband med kontorsdelen och säljstarten av dessa börjar redan vid årsskiftet.

SMUABs ansvar ligger också på att utveckla gator och parker. Arbetet med parkerna är i fortfarande i planeringsfasen men tanken är att man ska kunna uppleva parkerna och grönområdena under hela byggtiden.

I den första delen av Skeppsbron planeras för inflyttningsstart 2021 och etappen förväntas vara färdigställd redan 2024. Parallellt kommer SMUAB att arbeta med utvecklingen av den andra etappen av området där det blir andra och fler aktörer som kommer vara med och utveckla.