Illustrerad karta över kvarteren i den västra delen i Skeppsbron. Kvarteren ligger som ett rutnät i två rader längs med Munksjöns södra strand. Den norra raden har kvartersnummer 3, 5, 7, 9, & 11 från vänster räknat. Den södra rader har kvarternummer: 4, 6, 8 & 10 från vänster räknat.

Upptäck kvarteren i Skeppsbron

Det händer mycket i den västra delen av Skeppsbron just nu. Många kvarter håller antingen på att byggas, är ute till försälning eller håller som bäst på att slutplaneras.

Vill du veta mer om vilken typ av område Skeppsbron kommer bli? Läs mer om varje kvarter i den västra delen av Skeppsbron, eller om parkerna och gatorna för att få bättre koll.